Siste båten hjem
Kamera: Oly E-30
Optikk: Sigma 30mm
©