Abstrakt
Bilder som kanskje ikke lenger kan kalles foto i vanlig forstand